V Česku funguje 17 lůžkových hospiců, rozšiřuje se také síť mobilních hospiců.

Druhá říjnová sobota se již tradičně slaví jako Světový den hospiců a paliativní péče. Letos tento den připadá na 10. října a Česká republika bude jednou z mnoha zemí, jež se opět zapojí do oslav tohoto dne. 

Světový den hospicové a paliativní péče symbolicky spojuje každoročně druhou říjnovou sobotu hospice a zařízení paliativní péče po celém světě. V letošním roce připadají oslavy Světového dne na sobotu 10. října 2020.

V tento den se v mnoha zemích světa na všech kontinentech uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich činnost.

Tématem letošního Světového dne hospiců a paliativní péče je Palliative Care: it's "My Care, My Comfort.". Více informací na http://thewhpca.org/about.

K celosvětové oslavě se připojí i řada českých hospiců. Od 5. do 11. října proběhne po celé České republice osvětová kampaň „DOMA. Týden pro mobilní hospice“, kterou pořádá Mobilní hospic Ondrášek při příležitosti oslav Světového dne hospice a paliativní péče. Zapojuje se do ní 32 mobilních hospiců z ČR a společně budou šířit myšlenku prožívat závěr života doma. 

„Podle průzkumů si až 80 procent lidí přeje prožívat závěr života doma se svými blízkými, ale dosud většina umírá v nemocnicích. My se již čtrnáct let ve fondu snažíme podporovat fungování hospiců a jejich rozvoj tak, aby se odborná péče i potřebné pomůcky dostaly k co nejvíce pacientům a jejich rodinám,“ popisuje cíle Nadačního fondu Umění doprovázet jeho zakladatelka Hana Haráková.

Cílem hospicového hnutí nejen v ČR je prosadit kvalitní paliativní péči jako standardní a obecně dostupnou službu pro všechny, kteří ji potřebují. Ač od založení prvního lůžkového hospice v naší zemi uplynulo již čtvrtstoletí, systém, který by poskytoval dosažitelnou paliativní péči v různých formách pro obyvatele všech regionů, se stále buduje.

K lůžkovým hospicům přibyly domácí, začaly fungovat paliativní ambulance, v posledních letech se odborníci snaží přivést specializovanou paliativní péči i pacientům v nemocnicích formou konziliárních paliativních týmů.

Nadační fond umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 za účelem podpory rozvoje hospiců a hospicového hnutí v ČR. V průběhu svého trvání poskytl českým hospicům přes 5 milionů korun. Fond získává finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 podporuje také domácí hospicovou péči.

Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. 

Od roku 2009 je fond členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců a od roku 2012 držitelem „Známky kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek. Více o fondu na www.umenidoprovazet.cz

Jarmila Neumannová

 

Klíčová slova: