Úvod do instrumentálního obohacení aneb cesta ke zprostředkování učení

23.12.2012 15:00

Zážitkový kurz je určen především pro pedagogické pracovníky mající chuť nadále rozvíjet své vyučovací metody, pro pedagogické pracovníky, kteří pracují ve třídě s individuálně začleněným žákem, a pro asistenty pedagoga.

LEKTORKA:     PaedDr. Eva Váňová
TERMÍN:     16. – 18. 1. 2013 (celkem 20 hodin)
MÍSTO:     Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1
CENA KURZU:     3 000 Kč (v ceně semináře jsou zahrnuty lektorská činnost, základní občerstvení a organizace akce)
    

Kurz „Úvod do instrumentálního obohacení aneb cesta ke zprostředkování učení“ je zážitkovým kurzem, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina Instrumentální obohacení. Světově proslulý pedagog a psycholog sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozvíjí řešitelovy poznávací funkce a jeho schopnost projít učením v souvislostech. Metoda přináší umění vytvořit si vlastní strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Program posiluje pocity kompetence a odstraňuje negativní sebepojetí.
Mottem této laskavé metody jsou věty: „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“. Účastníci kurzu nad pracovními listy prožijí zprostředkované učení, které jim může být inspirací pro jejich školní či poradenskou práci.

Proč se na kurz přihlásit?
o    metoda je inovativní a přináší do školní i poradenské práce spoustu podnětů a inspirací
o    kurz je akreditován MŠMT v programu DVPP pod č.j. 32 906/2010-25-801

Pro koho je kurz určen:
o    především pro pedagogické pracovníky mající chuť nadále rozvíjet své vyučovací metody
o    pro pedagogické pracovníky, kteří pracují ve třídě s individuálně začleněným žákem
o    pro asistenty pedagoga

Absolventi o kurzu řekli:

„Kurz mě hodně obohatil, mnoho mi dal i do mého osobního života. Lektorka kurzu, paní Váňová, byla úžasným přínosem (pro mě určitě). Práce s ní byla velmi dobrá, příjemná, profesionální. mnoho mi to dalo.“

„Zajímavý úvod do problematiky. Spousta zajímavých informací – těším se na další kurz.“

„Kurz byl plně účelový, část poznatků určitě využiji. Lektorka je super …“

„Kurz splnil mé očekávání víc, než jsem čekala. Určitě poznatky využiji při práci se svým žákem…“

„Velmi pěkné a obohacující…Vytváření strategie jsem použila ve své praxi, a ono to funguje!“

„Mám pocit, že jsem objevila něco vynikajícího. Jednoduché a účinné. Blízké. Jsem spokojená. Co mi vadilo? Že to bylo tak krátké.“

„Jsem spokojená! Kurz mě nadchl pro další studium metody v budoucnosti.“

„Líbí se mi možnost vidět, jak vypadají další instrumenty…“

„Vše na sebe navazovalo a díky opravdu skvělé paní lektorce byl kurz poučný, vzdělávací a zábavný. Začal jsem si více věřit ve věcech, které mě dříve tolik nebavily.“

„Hlavně mě zaujaly ukázky dalších instrumentů. Paní lektorce děkuji za zajímavou a fundovanou přednášku, trpělivost při zodpovídání dotazů a zajímavé informace.“

„Přínos vidím v prezentaci uceleného systému FIE – představení ostatních instrumentů. Děkuji.“

O lektorce:
PaedDr. Eva Váňová (*1962) vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 1988 složila rigorózní zkoušku v oboru teorie vyučování chemii. Působila na Gymnáziu v Mostě a na Základní škole Brigádníků v Praze 10, kterou po šest let vedla jako ředitelka. Mnoho energie věnovala dětem s poruchami učení a individuální integraci dětí se zdravotním postižením. Absolvovala velké množství seminářů a kurzů zaměřených na inkluzi, tvořivé učení a arteterapii. Již čtvrtým rokem pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování. Pokračuje ve studiu Feuersteinovy metody a anglického jazyka.

Upozornění:
o    Absolventi kurzu dostanou Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. To je však neopravňuje k využívání instrumentů FIE pro vlastní práci s dětmi nebo klienty. V případě takového zájmu je možné využít některého z kurzů pořádaného pod hlavičkou ICELP (Feuersteinova institutu) nebo UK Praha. Více informací obdrží účastníci přímo na kurzu.
o    Kurz se uskuteční při minimálním počtu uchazečů 12. Maximální kapacita kurzu je 25 osob.
o    Na místě si každý účastník kurzu zakoupí pracovní listy v hodnotě cca 100 Kč.

Přihlásit na kurz se můžete prostřednictvím on-line přihlášky

ZDE

Klíčová slova: