Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích

07.11.2012 11:15

Posláním programu ,,Příprava na samostatné bydlení“ je umožnit uživatelům pobytové služby ÚSP pro ZP v Brně - Chrlicích zkušební samostatné bydlení v budově ústavu. Příprava uživatelů na samostatné bydlení je založena na podpoře znovuzískání a upevnění nejvyšší možné výkonnosti, funkční schopnosti a soběstačnosti uživatelů formou ucelené rehabilitace.

Klíčová slova: