Ústav sociální péče Palata

11.06.2014 7:55

Jedná se o Ústav sociální péče řízený Magistrátem hlavního města Prahy. Vznikl již v roce 1885 jako azylový dům Palata. Je určen pro seniory se zrakovým postižením, kteří potřebují kromě rezidenčních služeb i další specializované služby. Nabízené terapie a aktivity jsou určeny i pro klienty s vícečetným postižením (vozíčkáři, nedoslýchaví, zdravotně postižení …).