Ústav sociální péče Brno - Chrlice

11.06.2014 7:53

Ústav poskytuje komplexní péči po stránce sociální, zdravotní a hmotného zaopatření lidem se zrakovým postižením, zrakovým a sluchovým postižením a dále osobám s kombinovanými vadami. Zařízení nabízí svým uživatelům možnost pracovní a sociální rehabilitace, výuky Brailla, paměti, prostorové orientace, samostatného pohybu zrakově postižených, sebeobsluhy a výuku praktických dovedností. Pro neslyšící a hluchoslepé nabízí výuku znakového jazyka a dalších komunikačních technik, cále pro své uživatele i veřejnost četné kulturní, společenské a sportovní akce, muzikoterapii a internetovou kavárnu. Nechybí ani rekvalifikační kurzy na PC, výuky speciálních programů s hlasovým výstupem atd., které jsou určeny pro uživatele zařízení i zrakově postižené v domácí péči. Výuka je akreditována MŠ, certifikát umožňuje absolventům rekvalifikačního kurzu požádat o příspěvek na pořízení počítače příslušný sociální odbor. ÚSP se nachází v klidné, dobře dostupné části města Brna.