Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení o sKartě

18.08.2012 15:39

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval MPSV ČR a Českou spořitelnu, aby předložily příslušnou dokumentaci týkající se uzavření smlouvy o Kartě sociálních systémů. Reagoval tak na podnět NRZP ČR. Vzhledem k tomu, že zároveň je v Senátu návrh zákona, který omezuje platební funkci sKarty pouze na dávky hmotné nouze, rozhodl se předseda NRZP ČR Václav Krása vyzvat ministra práce a sociálních věcí, aby pozastavil vydávání sKaret. Současně doporučuje lidem se zdravotním postižením, aby nechvátali s vyzvedáváním sKarty, až k tomu budou vyzváni, ale aby reagovali až na druhou výzvu.

Podrobněji k tomu uvádí na webu NRZP ČR:

V následujících týdnech a měsících budete postupně obesíláni dopisy, abyste si vyzvedli sKartu. Vzhledem k nevyjasněnosti situace Vám doporučuji, abyste příliš nechvátali a reagovali spíše až na druhý dopis, který v této věci dostanete. Jsme přesvědčeni o tom, že koncept sKarty je v zásadě z logických důvodů nesmyslný, a nejenže nepřináší žádné zlepšení komfortu pro příjemce dávek, ale je pro ně i dražší.

Je potřeba si uvědomit některé souvislosti. Kdyby MPSV ČR mělo opravdový zájem na snížení nákladů při výplatě dávek, což MPSV ČR používá jako hlavní argument, snažilo by se vytvořit takové legislativní prostředí, které by motivovalo občany k zakládání běžných účtů u kterékoliv banky. Je však nelogické, aby občan, který má například běžný účet u ČS a.s., si musel povinně otevřít u téže banky další účet k zasílání dávky (například příspěvek na mobilitu či příspěvek na péči). Tento další účet však slouží pouze pro tuto dávku. Dosud takovému občanovi chodí dávky na jeho běžný účet u ČS a.s. a ten s ní dále hospodaří. Je to zcela nelogické a řekl bych, že i proti zdravému rozumu.

Z tohoto popisu je zřejmé, že sKarta a její platební funkce má jinou úlohu, nežli je komfort klientů. Máme být nástrojem nějakého obchodu.

Dovolte mi malou ukázku sérióznosti informací, které jsou z MPSV ČR. Nedávno pan 1. náměstek V. Šiška uvedl, že držitelé sKarty si budou moci vybrat hotovost sKartou i v různých prodejnách, jedná se o tzv službu cash back, například v prodejnách COOP. Pan náměstek však již zapoměl dodat, že tento výběr je podmíněn minimálním nákupem ve výši 300,- korun a maximální suma pro výběr hotovosti je 1500,- korun. Zapoměl také dodat, že právě prodejny COOP zatím odmítly tuto službu poskytovat.

Všechno toto chceme sdělit panu ministrovi Drábkovi na připravovaném happeningu ve čtvrtek 30. srpna 2012 v 11:00 hodin přímo před vchodem na MPSV ČR. Prosím Vás, abyste přijeli podpořit tento happening. Nemůžeme připustit, aby z nás dělali takové hlupáky.

Klíčová slova: