Úprava textů pro snadné čtení - poprvé v Karlovarském kraji

26.01.2012 19:38

Seminář pořádaný občanským sdružením Rytmus, tentokrát v Sokolově, naučí zájemce upravovat a vytvářet texty tak, aby jim porozuměl každý, i lidé s potížemi v učení.

Různé texty, včetně těch, které popisují poskytování sociální služby nebo určují práva a povinnosti uživatelů i poskytovatelů v jednotlivých službách, jsou často složité a proto nesrozumitelné pro lidi s potížemi v učení. Seminář Vám umožní upravovat a vytvářet texty tak, aby byly jednodušší a srozumitelnější.

Během kurzu budete mít příležitost nechat si vlastní vytvořený text zkontrolovat přímo našimi poradci - bývalými uživateli služeb Rytmusu, kteří se stali našimi externími spolupracovníky.

Stručný program semináře:

10.00 – 12.30

· Představení programu, význam a využití textů upravených pro SČ, význam zapojení poradců Rytmusu.

· Teoretická část, obsah a forma upravovaných nebo vytvářených textů.

11.30 – 13.15

Přestávka na oběd

13.15 – 14.15

· Teoretická část, postupy práce s textem.

· Praktická část, práce s textem.

14.15 – 14.30

Přestávka na kávu

14.30 – 15.30

· Praktická část, prověření a úprava textu s poradci Rytmusu.

· Otázky a odpovědi.

15.00 – 16.00

· Shrnutí, zpětná vazba, ukončení.

Datum konání: 20. 2. 2012

Místo konání: Rytmus Sokolov, Jednoty 1931, 5. patro

Kapacita: 6 – 8 osob

Cena: 1200,-Kč/osoba

Přihlášky prosím zasílejte na e-mailovou adresu blanka.simkova@rytmus.org. Do přihlášky uvádějte jméno, příjmení, organizaci a kontaktní údaje.

Přihlásit na kurz se můžete do 13. 2. 2012.

Poplatek za účast na semináři uhraďte bankovním převodem nejpozději do 15. 2. 2012.
Číslo účtu 27-2285770277/0100, variabilní symbol 200212, do zprávy pro příjemce napište své jméno.

Lektorka: Blanka Šimková

Klíčová slova: