Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

02.05.2016 16:52

Univerzita třetího věku na UTB ve Zlíně je koncipována jako dvouletý studijní program. Studium se rozkládá do 4 semestrů, každý semestr obsahuje 7 přednášek a závěrečný seminář. Studovat lze ve Zlíně, v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a v Kroměříži. Kromě základního kurzu nabízí UTB pro akademický rok 2016/2017 kurzy Práce s počítačem, Ateliérová praktika (cyklus praktických cvičení ve výtvarné tvorbě), Kaligrafie a Angličtina. 

Klíčová slova: