Univerzita Pardubice a kampus bez bariér

20.12.2012 17:10

O možnostech studia a nabízených studijních oborech, které jsou vhodné pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - pohybovým, smyslovým, psychickým a jiným zdravotním handicapem, sociálními handicapy nebo s kombinací těchto znevýhodnění, budou informovat jednotlivé fakulty ve dnech otevřených dveří.

Prezentace studijních oborů vhodných pro handicapované uchazeče proběhne 10. ledna 2013 na Dopravní fakultě Jana Pernera a Fakultě zdravotnických studií,  14. ledna na Fakultě ekonomicko-správní, 17. ledna na Fakultě filozofické, 8. února na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Více informací v přiložené pozvánce.

Klíčová slova: