Univerzita Palackého v Olomouci

03.05.2016 18:48

Standardní délka studia na U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci je tři roky. Studium je modulově sestaveno. První modul tvoří 1. ročník, který je informačně motivačně koncipován a jeho hlavním cílem je orientace a adaptace posluchačů U3V. Zájemci o studium  s vysokoškolským vzděláním nemusí první ročník absolvovat, mohou podat přímo přihlášku do druhého ročníku. Také absolventi U3V při UP v Olomouci si mohou v případě zájmu zvolit ke studiu další specializovaný běh a ten navštěvovat, aniž by museli znovu opakovat první ročník. Specializované běhy nabízejí Filozofická fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Fakulta tělesné kultury a Fakulta zdravotnických věd. Přihlášku do 1. ročníku je možné podat kdykoliv