Ulitoolympiáda 2013

13.11.2013 21:44

Jazyková olympiáda pro studenty pražských středních škol pro sluchově postižené se koná 28. a 29. listopadu.

• Ulitoolympiáda je jazyková olympiáda, ve které studenti měří své síly v českém jazyce, českém znakovém jazyce a anglickém jazyce.
• Ulitoolympiáda probíhá ve dvou dnech. První je tzv. motivační, jehož cílem je formou hry a plněním úkolů studenty motivovat k používání všech tří jazyků. Druhý den je tzv. testovací, kdy jsou ověřovány znalostí studentů v českém jazyce, anglickém jazyce a českém znakovém jazyce.

Proč? aneb cíle projektu:

• zvýšení motivace sluchově postižených žáků ke studiu a užívání jazyků: českého jazyka, anglického jazyka a českého znakového jazyka
• setkání, komunikace a spolupráce mezi studenty jednotlivých škol pro sluchově postižené
• směřování k vyrovnávání příležitostí sluchově postižených slyšících žáků
Více informací na e-mailu ulitoolympiada@vymolova.cz nebo na webových stránkách pořádající školy Výmolova.

Klíčová slova: