Uděleny dvě značky spolehlivosti

Získaly je spolek Toulcům Dvůr a opakovaně obecně prospěšná společnost Na počátku.

Rada pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací přidělila dvě nové značky spolehlivosti. Jedna putuje k obecně prospěšné společnosti Na počátku, která poskytuje profesionální podporu a pomoc těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni. Organizace získala značku spolehlivosti již potřetí.

Úplně novým držitelem značky se pak stal spolek Toulcův dvůr, který spravuje starobylý statek v pražské Hostivaři a provozuje zde mimo jiné mateřskou školku, jídelnu, farmu zvířat a věnuje se enviromentálnímu vzdělávání dětí.

Značku spolehlivosti spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR od roku 2014 a v současné eviduje 19 držitelů značky, jejichž seznam je zveřejňován na www.znacka-spolehlivosti.cz.

Jsme rádi, že do rodiny držitelů značky přibyl jeden staronový i úplně nový člen. V obou případech se jedná o skvěle fungující organizace, které se chovají transparentně a zodpovědně naplňují poslání, které si daly do vínku,“ říká k rozhodnutí tajemník asociace a metodik hodnocení Aleš Mrázek.

Značku spolehlivosti uděluje odborná rada na období tří let. V průběhu tříleté periody probíhá po každém roce ověřovací hodnocení a po třech letech je držitel značky spolehlivosti znovu podroben detailnímu hodnocení.

Podle Marka Šedivého, prezidenta AVPO ČR, je značka spolehlivosti mimo jiné zárukou pro dárce, že s jejich dary vybrané organizace nakládají v souladu se svou prací a posláním: „V této chvíli máme 19 držitelů značky spolehlivosti. Vzhledem k celkovému počtu neziskovek v Česku je to sice jen zlomek, ale o to větší hodnotu značka má pro lidi, kteří zvažují finanční podporu některé z neziskových organizací. Díky udělené značce mají dárci jistotu, že jejich dary budou poctivě využity. V rámci hodnocení se totiž posuzuje i to, kolik času a zdrojů organizace věnuje naplňování svého poslání a kolik utratí na vlastní správu a fundraising. Pokud organizace přestane splňovat stanovené podmínky pro udělení značky, může být takové organizaci značka odejmuta.“

Marek Šedivý

Klíčová slova: