Tyfloservis, o.p.s.

28.12.2006 20:29

Tyfloservis poskytuje mnoho služeb základní sociální rehabilitace:

 - prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, s průvodcem, výběr vhodných tras)
 - sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost atd.)
 - čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce)
 - nácvik vlastnoručního podpisu
 - nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače
 - tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností tato vyobrazení vnímat)
 - rehabilitace zraku (užívání zraku v maximální možné míře)

 - nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob kontaktu s lidmi v dopravě, v obchodech apod.)
Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních činnostech.
Tyfloservis má 12 regionálních pracovišť v krajských městech a nejčastěji užívanou formou jejich práce je terénní forma. V poradních dnech (čtvrtek 13 - 18 hod.) je možné kromě přihlášení se do kurzů základní sociální rehabilitace získat odborné poradenství v oblasti veškerých pomůcek, s výjimkou pomůcek na bázi PC.

 

Klíčová slova: