TyfloCentrum Praha – Centrum denních služeb pro nevidomé a slabozraké lidi z Prahy a Středočeského kraje

22.12.2006 22:16

Služby TyfloCentra Praha jsou určeny dospělým lidem od 18 let (některé služby jsou využívány i klienty od 15 let) se zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) hendikepem na území Prahy a Středočeského kraje. Služby se poskytují v centru denních služeb nebo terénně v bydlišti klienta zdarma nebo za symbolický poplatek. Programy se konají každý všední den od ranních do večerních hodin. Pracoviště jsou v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníku (zde byla činnost ukončena k 31.12.2011).