TyfloCentrum Pardubice bilancuje

09.02.2013 17:17

Celkem do projektu vstoupilo 35 lidí s těžkým zrakovým postižením, bylo realizováno 119 skupinových aktivit a poskytnuto více než 1700 skupinových či individuálních intervencí.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. realizovalo od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013 projekt s názvem „Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby“, který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt zajišťoval poskytování služby sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením na území Pardubického kraje v aktivním věku.
Klíčovými aktivitami v tomto projektu byly výuka práce s náročnými kompenzačními pomůckami na bázi PC, edukační kurzy, a to především kurzy komunikace, výuka anglického jazyka a kurzy zaměřené na rozvoj dovedností (domácí a ruční práce – Šikovné ruce, vaření – Naši kuchtíci aj.) a vzdělávací aktivity, mezi které patří např. odborné besedy, práce s ozvučenými mobilními telefony, nácvik cestování městskou hromadnou dopravou aj.
Hlavním cílem aktivit, v rámci tohoto projektu, bylo pomoci lidem se zrakovým postižením dosáhnout co nejvyšší míru samostatnosti a tím pozitivně ovlivnit proces integrace do společnosti a kvalitu života. Zároveň vzdělávací aktivity motivují k aktivnímu životu, rozšiřují spektrum znalostí a zmírňují osamělost a izolovanost lidí s těžkým zrakovým postižením.

Dana Stoklasová

Klíčová slova: