Týden sociálních služeb ČR vyvrcholil opět největším kongresem poskytovatelů sociálních služeb ČR

Tradiční Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který se letos uskutečnil v termínu 3.–9. října, byl úspěšně zakončen. Během uplynulého týdne proběhly po celé České republice konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Předcházející dva ročníky byly ovlivněny pandemickou situací v České republice, proto nás těší, že své dveře mohla opět otevřít celá řada zařízení a představit své služby veřejnosti.

Hlavní událostí celého Týdne sociálních služeb byl dvoudenní XIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který odstartoval ve čtvrtek 6. října v Táboře. V rámci čtvrtečního bohatého programu, kterého se zúčastnilo téměř 700 lidí, vystoupili například Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Olga Richterová, poslankyně Parlamentu ČR, Marek Slabý, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, a Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.

V průběhu galavečera, jenž byl předělem dvou kongresových dní, byly slavnostně předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách (certifikát obdrželo 13 zařízení sociálních služeb), ocenění Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách a diplomy Certifikovaný manažer v sociálních službách. Udělena byla i Cena APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám, kterou v tomto roce obdržel Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina.

„Těší mě, že se do letošního ročníku Týdne sociálních služeb opět přihlásilo takové množství zařízení sociálních služeb z celé České republiky, zaregistrovalo se více než 428 organizací, z toho zhruba 396 organizací připravilo nejen den otevřených dveří, ale i mnoho zajímavých a doprovodných akcí pro širokou veřejnost. Jak prostřednictvím Týdne sociálních služeb, tak i svou celoroční prací šíří poskytovatelé sociálních služeb dobré jméno sociálních služeb v České republice,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Podrobnější informace o celém Týdnu sociálních služeb najdete na FB APSS ČR (facebook.com/Socialnisluzby) a v listopadovém čísle časopisu Sociální služby.

Petra Cibulková

 

Klíčová slova: