Tulipánový měsíc ve znamení jara i naděje

Již celkem pátý ročník charitativního projektu, který zviditelňuje potřebnost psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné a jejich blízké, pořádá v průběhu celého měsíce března nezisková organizace Amelie.

Pod hlavičkou olomouckého Centra Amelie se mohou nemocní i širší veřejnost těšit na řadu zajímavých akcí.

„Přivolejme s jarem i naději“ je motto Tulipánového měsíce, projektu, který v březnu již popáté realizuje nezisková organizace Amelie, z.s. Upozorňuje jím na potřebu podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých nejen v oblasti léčby, ale i v oblasti psychosociální pomoci. Zároveň nabízí veřejnosti zapojení do akcí, které se dějí v Olomouci, Praze, Liberci a ve Středočeském kraji. V Olomouci se tento projekt realizuje pod hlavičkou místního Centra Amelie, přičemž Tulipánový měsíc zde byl zahájen výzdobou Onkologické kliniky Fakultní nemocnice.

„Do přípravy jarní výzdoby, kterou se pravidelně snažíme rozveselit prostory onkologické kliniky, se zapojili nejen naši ochotní dobrovolníci, ale i žáci a studenti několika místních škol. Sešlo se nám téměř pět stovek veselých výtvorů, které již nyní zdobí onkologii. Pro zdejší pacienty navíc chystáme také příjemný program v podobě tvořivých dílen nebo hudebního jukeboxu,“ upřesnila Tereza Kvapil Pokorná, koordinátorka Centra Amelie Olomouc.

Dobrovolníci Amelie zpříjemňují pacientům pobyt na lůžku i v ambulantní části onkologie pravidelně několikrát do týdne. Vedle svých běžných dobrovolnických činností zde budou rozdávat i letáky s informacemi o psychosociální pomoci.

„Každý, kdo má zájem a chuť se může zapojit do podpory Tulipánového měsíce. Hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou s propagací a organizací benefičních akcí. Veřejnost může podpořit svou návštěvou naše akce či zakoupit benefiční kytici z květinářství Florea.cz. Naším cílem je však především upozornit na potřebu podpory pro onkologicky nemocné a jejich blízké a také nabídku bezplatné psychosociální pomoci, kterou jim Amelie může poskytnout. Navzdory tomu, že je naše společnost poměrně vysoce informačně vyvinutá, se stále setkáváme s tím, že řada nemocných o našich službách nemá informace ve chvíli, kdy je to nejvíce potřeba. I malá podpora jednotlivce, například prostřednictvím umístění nebo předání našeho informačního letáku, může představovat velkou pomoc,“ vybídla k aktivitě Tereza Kvapil Pokorná.

Také přímo v Centru Amelie Olomouc bude probíhat pestrý program. Ve středu 15. března od 15 hodin se zde uskuteční tradiční Benefiční bazárek Amelie, který nabídne oblečení, módní doplňky, šperky, ruční výrobky, knihy i všelijaké milé drobnosti nové i s historií.

Následovat bude v pondělí 20. března Arteterapeutický workshop pod vedením arteterapeutky a psycholožky olomouckého Centra Amelie, Marie Pijáčkové.

Vyvrcholením programu olomouckého Tulipánového měsíce bude Benefiční divadelní představení studentů Církevního gymnázia Německého řádu, které se uskuteční 31. března od 17 hodin v Domu dětí a mládeže Olomouc.

Více informací o projektu Tulipánový měsíc 2017 lze získat na www.amelie-zs.cz/cz/o-nas/projekty/tulipanovymesic/tulipanovy-mesic-2017

Více informací o připravovaném programu projektu v Olomouci lze získat na telefonním čísle +420 739 005 123, emailu amelie.olomoucko@amelie-zs.cz nebo na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz

Jak pomůže psychosociální pomoc?

• Psychoterapeutické a krizové vedení se zaměřuje i na překonání strachu, pocitu bezmoci, viny nebo izolace a také na rodinné problémy, které se projevily v důsledku nemoci.

• Příznivě působí na průběh léčby, pokud je taková pomoc dostupná, nemocný a jeho blízký úspěšněji zvládají změny, které onkologická diagnóza vnáší do osobního i profesního života. Podstatně přispívá k získání nové rovnováhy a usnadňuje návrat k běžnému životu po léčbě.

• Zahrnuje i sociální a pracovněprávní poradenství a informační servis, díky kterým se lidé s onkologickým onemocněním i jejich blízcí lépe orientují v nové životní situaci a jsou lépe vybaveni pro změny, výzvy a rozhodnutí, která musí učinit.

Je určena nejen lidem s onkologickým onemocněním, ale i jejich blízkým, kteří s nimi sdílí zátěž, včetně sociálního dopadu nemoci na život rodiny.

• Cílený odborný proces vede ke zmírnění stresu, úzkosti, deprese a dalšího strádání od chvíle diagnózy po celý průběh léčby. Pomáhá, i když nemoc ustoupí a opakují se pravidelné kontroly, ale i v situaci, kdy člověk umírá.

 

Tereza Kvapil Pokorná
 

Klíčová slova: