Tříkráloví koledníci začali rozdávat radost

04.01.2012 23:33

Koledování potrvá do 14. ledna, Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v ČR.

Už po dvanácté v celé České republice vyrazily 1. ledna do ulic skupinky třech králů. Koledování v letošním roce probíhá v období od 1. do 14. ledna 2012. „Je vhodné připomenout, že koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR. Vedoucí má u sebe průkazku koledníka. Koledníci, kteří obcházejí domácnosti, napíší těm, kteří chtějí, na dveře křídou písmena K+M+B. Jedná se o zkratku latinského "Christus mansionem benedicat", tedy "Kristus žehnej tomuto domu",“ vysvětlila Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro okres Žďár nad Sázavou.

65 % výtěžku  Tříkrálové sbírky v okrese podpoří projekty Oblastní charity Žďár nad Sázavou, zbylá část výtěžku putuje na činnost Diecézní charity Brno a Charity Česká republika. Dary získané koledováním poputují na pomoc nemocným, umírajícím, lidem s postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně znevýhodněným skupinám. Část sbírky podpoří terénní služby, dobrovolnictví a individuální humanitární pomoc.  Přibližně desetina z celkového výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků, dobrovolníků a asistentů. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb. a  koná se na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 6800, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
Tříkrálová sbírka má své vlastní stránky na síti Facebook. Podrobnější informace na www.trikralovasbirka.cz.

Lenka Šustrová

Klíčová slova: