Tři otázky pro…

04.02.2014 16:25

… Bc. Václava Krásu, předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

- Jaké hlavní výhrady má vaše organizace k vládnímu nařízení o místní a časové dostupnosti zdravotní péče?

Základní problém nemáme s existencí samotných limitů, ale s jejich nastavením. Pokud je dojezdová vzdálenost k praktickému lékaři nastavena na 40 minut jízdy osobním autem, tak je to moc, protože to může reprezentovat až padesát kilometrů. Víme, že zdravotní pojišťovny se těmito čísly nemusejí přesně řídit, jsou to maximální dojezdové časy, ale pokud budou chtít ušetřit, mohou stanovit dostupnost své sítě zdravotní péče podle těchto limitů.

- Rizika pro osoby se zdravotním postižením jste nazval fatálními…

Málokdo si uvědomuje, že i obyčejná chřipka může pro lidi s postižením znamenat velikou komplikaci, protože například pacienti na invalidním vozíku mají omezené dechové schopnosti. A dopravovat se na vozíku k lékaři mnoho kilometrů je nejen obtížné, ale složité i z finančního hlediska, protože většina vozíčkářů nemůže využívat hromadnou dopravu. Je tedy odkázána na automobil, ale letos byly sníženy příspěvky na provoz motorového vozidla. Dovedu si představit, že mnozí zdravotně postižení budou z těchto důvodů případnou návštěvu lékaře velice zvažovat, což může mít skutečně fatální důsledky.

- Dnešní akce byla médii označena jako politický protest, vy s tím nesouhlasíte. Proč?

Naprosto nechápu, proč vládní představitelé nazývají tento protest politickým. Neviděl jsem tu jediného politika. Ale to nejsnazší, co může státní úředník udělat, je nazvat jakýkoli protest či projev nesouhlasu politickým, přestože ten dnešní byl ryze odbornou akcí proti vládnímu návrhu nastavení limitů dostupnosti zdravotní péče a snahou o lepší komunikaci s ministerstvem. Úlohou politika je mimo jiné komunikovat, a jestliže ministr zdravotnictví toho není schopen ani s občany, svazy pacientů, ani s lékařskými odbornými organizacemi, tak by měl odstoupit, což zde dnes zaznělo.

Foto:

Klíčová slova: