Třetí kolo dotačního programu MŠMT

09.06.2013 2:00

Je určen na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013, uzávěrka žádostí je 21. června.

MŠMT vyhlašuje 3. kolo dotačního programu na podporu činnosti NNO v roce 2013. Žádosti o dotace se přijímají do 21.6. 2013 do 14 hodin.

MŠMT v příloze zveřejňuje vyhlášení Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013 – 3. kolo. Žádosti o dotace se přijímají na formulářích uvedených ve vyhlášení programu. Termín pro přijímání žádostí je stanoven do 21.6. 2013 do 14 hodin. V programu budou podporovány především činnosti vzdělávací, informační a  publikační. Projekty musí být zaměřeny na uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj finanční gramotnosti.

 

 Vyhlaseni_NNO_2013_3kolo_web.docx

Klíčová slova: