Titulkování pro neslyšící

Kurz pořádá 2. června v Praze Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Datum: 2. 6. 2022 (přihlašování do 31. 5. 2022)
Čas: 9:00 – 15:00 
Kde: Senovážné nám. 978, 110 00 Praha (číslo místnosti účastníkům upřesníme)
Jazyk semináře: český jazyk 
Cena: 1500 Kč (řádní členové Komory mají slevu 20%, přidružení členové slevu 15%)
Lektoři: Miroslav Pošta, Denisa Melčová, Filip Machač

Účastníci potřebují vlastní notebook a sluchátka!

Obsah kurzu:
Kurz je zaměřen na úvod do problematiky titulků a titulkování pro neslyšící. Účastníci získají základní znalosti o parametrech titulků a specificích titulků pro neslyšící. Osvojí si také práci v titulkovacím programu Subtitle Edit.

Lektoři:
Miroslav Pošta je audiovizuální překladatel. Kromě překladových titulků tvoří i titulky pro neslyšící. O titulkování napsal dvě knihy (Titulkujeme profesionálně a Titulkujeme: Audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích) a o audiovizuálním překladu přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Zastupuje Jednotu tlumočníků a překladatelů v evropské organizaci Audiovisual Translators Europe.
Denisa Melčová je tlumočnice znakového jazyka. V rámci různých projektů a spoluprací se věnuje také tvorbě titulků pro neslyšící, např. spolupracuje s agenturou zajišťující titulky pro neslyšící diváky festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přednáší o titulkování pro neslyšící. V rámci spolupráce s centry se specifickými potřebami při vysokých školách vedla prakticky zaměřené semináře o tématu titulkování.
Filip Machač je hlavním zaměřením tlumočník znakového jazyka, věnuje se ale také titulkování videí a filmů pro neslyšící diváky. Spolupracuje např. s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy na titulcích k výukovým videím pro neslyšící a nedoslýchavé studenty nebo s agenturou zajišťující titulky pro neslyšící diváky festivalu dokumentárních filmů Jeden svět.
 

Klíčová slova: