Tinnitus (ušní šelesty)

30.01.2007 21:19

Tinnitem nazýváme sluchové vjemy, pro něž neexistuje zvukový zdroj v zevním prostředí. Vznikají ve sluchovém orgánu samém nebo v jeho okolí. Dělí se na subjektivní a objektivní. Je to porucha sluchového vnímání vznikající uvnitř sluchového systému nebo odrážející dysfunkci jiných systémů. Autorem tohoto doporučeného postupu pro praktické lékaře (projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3) je prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc.

Klíčová slova: