Tichý svět v době nouzového stavu

Podpora komunity neslyších zahrnuje více oblastí.

Současná doba přináší mnoho informací, nařízení a změn, na které musí každý občan reagovat. Lidé se každodenně musí vyrovnávat se svými emocemi a nejdůležitějším tématem ve společnosti je momentálně zdraví. Proto je nesmírně důležité, aby se informace a možnost pomoci a podpory dostaly ke všem lidem bez rozdílu.

Tichý svět dopomáhá svými aktivitami k lepší informovanosti neslyšících, k pomoci v nenadálých situacích a ke zlepšení kvality jejich života.

Možnost dorozumět se

Naprosto zásadní je pro neslyšící v této době možnost využít tlumočnickou službu Tichá linka. Díky ní se mohou neslyšící spojit s kýmkoliv je třeba, a to 24 hodin denně.

Tichá linka funguje na jakémkoliv zařízení s kamerou a připojením na internet. Neslyšící se prostřednictvím videohovoru spojí s tlumočnicí/přepisovatelkou, která zavolá na požadovanou linku, a komunikuje tak s neslyšícím českým znakovým jazykem / psaným českým jazykem, a se slyšícím mluvenou češtinou.

Sociální služby

Tichý svět nabízí klientům na svých pobočkách po celé ČR odborné sociální poradenství i sociální rehabilitaci. 

“Obě služby jsou poskytovány bez omezení a konzultanti jsou svým klientům stále k dispozici fyzicky i online. Neslyšící klienti se tak na nás mohou s důvěrou obracet, abychom je mohli touto složitou dobou provázet a řešit s nimi třeba správné vyřízení různých forem dávek, dluhové problémy, nařízení karantény či formality spojené s pracovní neschopností,” říká Mgr. Olga Blahovcová, vedoucí sociálních služeb.

Součástí odborného sociálního poradenství je i právní poradna, ve které se klienti mohou poradit v oblasti pracovněprávních vztahů, občanského práva, trestního práva, insolvenčního práva, apod.

Jedinou nutností je na schůzku se předem objednat a dodržovat bezpečnostní opatření (roušky, dezinfekce rukou a bezpečný odstup). Všichni naši konzultanti při práci s klienty používají průhledné štíty, které jsou na pobočkách k dispozici i pro klienty, aby bylo umožněno odezírání. 

Barbora Voráčová

Klíčová slova: