Tichý svět připomíná Den mateřského jazyka a Den sluchu

Mezinárodní den mateřského jazyka je svátek, který připadá na 21. únor. Zavedla ho organizace UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje něco mezi šesti a sedmi tisíci jazyky. Mezi nimi se objevuje také český znakový jazyk, který je rodným jazykem neslyšících. Tento neobyčejně barevný „jazyk rukou“ má odlišnou gramatiku od českého jazyka a domluvíte se s ním v komunitě neslyšících po celé České republice. 

Každý stát má svůj znakový jazyk, takže se liší jak prstová abeceda, tak znaky. Jeden z provozů Tichého světa - chráněných pracovišť s názvem Tichý jazyk vyučuje český znakový jazyk jak začátečníky, tak pokročilé, a momentálně otevírá kurzy českého znakového jazyka online

O tři týdny později, tedy 3. března, je Světový den sluchu, alternativně nazývaný i Mezinárodním dnem péče o sluch. Vyhlášen byl poprvé v roce 2007 v Pekingu na mezinárodní konferenci zaměřené na prevenci a léčbu sluchu.

Organizace Tichý svět se zabývá péčí o lidi se sluchovým postižením, ať již ztratili sluch během života nebo se již jako neslyšící narodili. Má celorepublikovou působnost a poskytuje sociální služby pro své klienty zdarma na deseti pobočkách po České republice.

Na konzultanty Tichého světa se mohou obrátit lidé s poruchou sluchu, kteří potřebují pomoct například s vyřízením osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale také s nácvikem různých dovedností. Spektrum pomoci je široké, každému klientovi je nabízena individuální péče a podpora.

V rámci sociálních služeb nabízí Tichý svět také aplikaci tlumočení a přepisu online Tichou linku, kterou je možné využít na mobilu, tabletu či počítači. Tichá linka je také zavedena na desítkách veřejných míst po celé republice, například v nemocnicích či na úřadech, aby usnadnila jednání neslyšícím klientům a nabídla jim možnost komunikace v jejich mateřském jazyce.

Připomenutí zásadních svátků komunity neslyšících je velice důležité, protože upozorňuje slyšící většinu, že se mezi námi nachází lidé s odlišným mateřským jazykem a jinými komunikačními prostředky a zvyklostmi obecně.  

Eva Štípková 

Klíčová slova: