Tichý svět předával po dvanácté ocenění Tichá firma, letos poprvé přibyla i nová kategorie Tichá instituce

Od roku 2008 uděluje Tichý svět, o. p. s., ocenění Tichá firma. Chce tak upozornit na firmy, které dlouhodobě vytvářejí vhodné pracovní podmínky pro neslyšící zaměstnance, podporují je a motivují. Ocenění Tichá firma 2019 předala 23. 6. ředitelka Tichého světa Marie Horáková Prádelně Zelený ostrov, která zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, především se sluchovým postižením a poskytuje jim respektující a přátelské prostředí.

V letošním roce přibyla k již tradičnímu ocenění nová kategorie Tichá instituce. Myšlenkou je vyzdvihnout nejen firmy, ale i instituce, které svým otevřeným přístupem napomáhají neslyšícím klientům v každodenních situacích.

První ocenění v nové kategorii za rok 2019 získala Fakultní nemocnice Brno. Díky efektivnímu využívání online tlumočnické služby Tichá linka, která přes webové stránky a mobilní aplikace zprostředkovává komunikaci neslyšících, ohluchlých a nedoslýchavých se slyšícími, pomáhá Fakultní nemocnice Brno vytvářet bezbariérové prostředí.

Ocenění z rukou ředitelky Tichého světa Mgr. Marie Horákové převzala 22. 6. investiční náměstkyně Ing. Jana Schneiderová společně s Mgr. Ernou Mičudovou, zástupkyní zdravotnického náměstka.

Barbora Voráčová

 

    

 

Klíčová slova: