Tichý svět nabízí své služby lidem s poruchou sluchu z Ukrajiny

Mezi lidmi, kteří byli nuceni kvůli válce ve své vlasti opustit své domovy a přijít do České republiky, jsou i lidé s poruchou sluchu, kteří se u nás potýkají s hned dvojitou komunikační bariérou. Nejen, že neovládají psanou češtinu, ale také neznají český znakový jazyk. V této složité situaci jim mohou pomoci konzultantky a konzultanti organizace Tichý svět, o. p. s. Sluchově postižení nebo jejich rodinní příslušníci a lidé, kteří jim pomáhají, se mohou obrátit na kteroukoliv pobočku Tichého světa, kde jim bude nabídnuta podpora.

Ukrajince s poruchou sluchu zde mohou podpořit například při řešení setrvání nebo cesty jejich rodiny do Česka. Dále třeba s vyřízením různých povolení, s umístěním dětí do vzdělávacích zařízení, s hledáním práce a v mnoha dalších oblastech. V případě potřeby je také pomohou nasměrovat na další organizace a iniciativy věnující se podpoře lidí se sluchovým postižením.

Tichý svět momentálně zveřejňuje důležité informace pro klienty na svém webu a Facebooku v obou jazycích, a to jak ve znakové, tak psané podobě. Zároveň navazuje a rozšiřuje spolupráci s kolegyněmi a kolegy, kteří ovládají český i ukrajinský znakový jazyk.

 

Barbora Voráčová
Klíčová slova: