Terapie loutkou

28.04.2013 2:00

Seminář a workshop se uskuteční 10. května v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Zážitkové, tvořivé, arteterapeutické dílny s loutkami a materiálem jsou určeny především dětem a mládeži, ale i dospělým se speciálními potřebami, s mentálním či fyzickým postižením, dětem ohroženým sociální exkluzí, týraným dětem i všem ostatním.

Seminář je určen pro všechny, které tato aktivizační metoda zajímá a mají možnost ji začlenit do fungování jejich organizace. Muzeum loutkářských kultur v budoucnu chystá začlenit Terapii loutkou do nabídky svých služeb, bude tedy možnost navštěvovat tyto lekce se svými klienty v muzeu.

Seminář povedou zkušení lektoři Hana Galetková a Tomáš Wolkmer z o.s. THeatr ludem. Lektoři dílny využívají loutkářských technik a divadelních principů pro aktivní zapojení účastníků dílny do tvořivé hry a rozvíjí tak jejich psychosomatiku a vzdělávají je.
 
Seminář proběhne 10. května 2013 v prostorách MLK
od 14,00 – cca 15,00: 1. část - 1 ukázková dílna s klienty + debata
od 15,30 – cca 17,00: 2. část - seminář spojený s workshopem, kde si vyzkoušíte i základní principy
 
Seminář je zpoplatněn 1. část – 200 Kč, 2. část – 200 Kč, obě části – 300 Kč. Poplatek lze uhradit hotově přímo v MLK v den konání semináře. Lze se zúčastnit i pouze jedné části semináře.
 
Vyplněnou přihlášku (v příloze) prosím zašlete emailem na olga.havlikova@puppets.cz nejpozději do 5. května 2013. Kapacita semináře je omezena.
 
„Terapie loutkou není zaříkávadlo. Terapie loutkou jsou tvořivé dílny s loutkami Panem Barvičkou a Slečnou Mašličkou. Ti si společně s dětmi hrají, cestují po celém světě, plaví se po moři, létají v oblacích, ztrácejí se a opět nalézají v lese, když chtějí, tak slaví narozeniny, překvapují se a vaří si samé dobroty. Na začátku každé společné hry je však musí děti probudit a otevřít jejich pevně uzavřenou krabici. Pomáhají jim s tím kamarádi Hana a Tomáš, kteří téměř hodinové dobrodružství s loutkami, s předměty a společné tvoření z papíru, lana, gumy, dřeva pro děti připravují. Že se při tomto setkání mohou jeden od druhého něco naučit a zažít spoustu legrace, radosti a i trochu toho smutku, zjistí jen ti, kteří na Terapii loutkou přijdou.“ 

Zdroj: www.theatrludem.cz

Klíčová slova: