TechSoup pomáhá neziskovkám v České republice již čtvrtým rokem

13.02.2014 22:21
V roce 2013 se podařilo rozšířit okruh organizací, které mají nárok na účast v dárcovském programu. Od září je program otevřen církvím, církevním organizacím a hospicům, od listopadu i všem knihovnám.
Těší nás, že i církve a malé obecní knihovny mají díky TechSoup přístup k nejmodernějším technologiím, které jim významně usnadní jejich práci“, říká Lukáš Pítr ze Sdružení VIA, které realizuje program TechSoup v České republice za partnerství s Nadací VIA a Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry.
Rostoucí zájem o účast v programu dokládají i čísla. V roce 2013 se registrovalo o 34 % více neziskovek ve srovnání s předchozím rokem. Celkový počet organizací od počátku programu se nyní blíží číslu 1 200. Jsou mezi nimi spolky (občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti či ústavy, nadace a nadační fondy, charity a diakonie, církve a knihovny.
Počet darovaných licencí vzrostl meziročně o 44 % – loni bylo darováno 5 283 licencí. Od začátku programu byly přerozděleny dary v celkové hodnotě převyšující 100 milionů Kč.
Více informací o programu TechSoup je k dispozici na www.techsoup.cz.

Mateřská organizace programu – TechSoup Global – existuje již od roku 1987 a jejím hlavním strategickým partnerem je od počátku společnost Microsoft.  TechSoup Global zajistila více než 569 tisícům neziskových organizací v 80 zemích světa přístup k darovanému softwaru předních světových IT hráčů. Více informací naleznete na 
www.techsoupglobal.org.
Lukáš Pítr
Klíčová slova: