Tamtam slaví v Pardubicích

Už 10 let zde působí Centrum pro dětský sluch Tamtam, 3. října uspořádalo Den otevřených dveří. 

Pozvaní hosté i široká veřejnost si prohlédli prostory, které se za uplynulých 10 let proměnily v plně rozvinuté pracoviště s bohatou nabídkou služeb pro klientské rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Na pracoviště Tamtamu dorazily desítky návštěvníků. Čekaly na ně workshopy, které je seznámily se světem neslyšících a nedoslýchavých, mohli zhlédnout fotografie dokumentující aktivity organizace v uplynulých 10 letech a vyzkoušet si svoje znalosti o problematice sluchového postižení v krátkém kvízu.

Pozvání přijali také odborníci z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové a další specialisté.

Pracovníci Centra pro dětský sluch Tamtam před 10 lety v Pardubicích začínali poskytovat služby rodinám v malé kanceláři, s pronájmem prostor ve spřátelené organizaci. Tehdy se služba zaměřovala především na osvětové aktivity, pořádání vzdělávacích akcí pro rodiče a samostatnou práci s dětmi se sluchovým postižením. Aby mohli reagovat na rostoucí poptávku ze strany rodin, postupně rozšiřovali nabídku služeb. 

V současné podobě poskytuje Centrum pro dětský sluch Tamtam v Pardubicích služby v pronajatých prostorách Magistrátu města Pardubice v ulici Chemiků. Nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které pomáhají snižovat a minimalizovat sociální vyloučení rodin dětí se sluchovým postižením a zvládat zátěž spojenou se sluchovou vadou. Služby jsou určeny také neslyšícím rodičům, kteří mají slyšící či neslyšící dítě.

Součástí nabídky Tamtamu v Pardubicích jsou řízené skupinové aktivity pro rodiče s dětmi různých věkových kategorií, individuální konzultace, besedy, podpůrné rodičovské skupiny pod vedením psychoterapeuta aj. Služba je určena rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let věku.

Tamtam pořádá také pobytové akce pro rodiny, příměstské tábory, interaktivní osvětové programy v mateřských, základní i středních školách, kde se nacházejí v inkluzivním vzdělávání žáci se sluchovým postižením, aktivně se zapojuje do tvorby komunitních plánů měst a je v úzké mezioborové spolupráci s foniatrickými, logopedickými a speciálně pedagogickými pracovišti.

„V ČR má podle medicínských zdrojů přibližně 1 z 1 000 novorozenců těžkou vadu sluchu a zhruba 6–12 z 1 000 narozených dětí středně těžkou vadu sluchu.  Zjištěním, že jejich dítě má sluchové postižení, bývají rodiče většinou silně zaskočeni. Ocitnou se v neznámé situaci a potřebují někoho, kdo je touto náročnou situací provede, aby nebyl narušen přirozený vývoj jejich dítěte. Pomoc získají právě v Tamtamu,“ vysvětluje Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam. 

Další pracoviště Tamtamu se nacházejí v Praze, Ostravě a Olomouci. Tamtam pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu z celé České republiky již 33 let. Je celostátním poskytovatelem komplexu vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb. Podporuje rodiny v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte. Provází je, aby zvládly náročnou situaci spojenou s handicapem dítěte, a mohly se vrátit k běžnému způsobu života.  

Podle odhadů žije v ČR přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, z čehož většinu tvoří senioři. Na celém světě má problémy se sluchem 466 milionů lidí (podle údajů Mezinárodní zdravotnické organizace).

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz 

Lucie Křesťanová

Klíčová slova: