Tady neziskovky - vítejte!

30.09.2012 12:04

Již posedmé se v Hlinsku 5. října společně představí neziskové organizace působící v mikroregionu Hlinsko s cílem předvést veřejnosti pestrou nabídku služeb a zároveň prezentovat svoji vzájemně prospěšnou spolupráci.

Akce se uskuteční v pátek 5. října v budově bývalé MŠ Lidického (u kostela) v Hlinsku od 9.00 do 16.00 hodin.
Svou činnost zde bude prezentovat 21 subjektů, které nabídnou návštěvníkům informace, propagační materiály, výrobky i praktické ukázky své činnosti. Nebude chybět oblíbená závěrečná beseda, tentokrát s hercem Janem Potměšilem, který vystoupí od 15 hodin.
Akce proběhne díky finanční podpoře Pardubického kraje a Města Hlinska pod záštitou člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za neziskový sektor a místostarosty města Hlinska Ing. Pavla Šotoly.
Všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti srdečně zve FOKUS Vysočina, www.fokusvysocina.cz
 
Klíčová slova: