Synergická reflexní terapie

08.02.2007 23:07

Článek na webu Dobromysl.cz popisuje léčebný koncept určený především pro specifikum sekundárních pohybových poruch u pacientů s primární poruchou centrální nervové soustavy. Léčebná působnost synergické reflexní terapie je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu, jako jsou  vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy. SRT má charakter doplňkové, podpůrné a preventivní léčby.

Klíčová slova: