Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb

Dotační program Kraje Vysočina má uzávěrku pro podání žádosti 22. března 2021.

Účelem je zajištění svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb, a to z důvodu zajištění co možná nejvyšší míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Více informací na stránkách Fondvysociny.cz.

Klíčová slova: