Světluška: studijní stipendia pro školní rok 2012/2013

28.06.2012 17:22

Nadační fond Českého rozhlasu přijímá žádosti do 30. září.

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2012/2013.

Stipendium je určeno pro studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Přiznáno bude podle individuálních potřeb vybraných žadatelů, v maximální výši 30 000 Kč na období školního/akademického roku 2012/2013.
 
Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 30. září 2012. Do výběrového řízení budou zařazeny žádosti splňující podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro přiznání nadačního příspěvku.
 
O nadační příspěvek ze sbírky Světluška může požádat fyzická osoba s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, která má trvalý pobyt na území ČR. Formulář pro podání žádosti s informacemi najdete na www.svetluska.net – potřebuji pomoc – jak požádat o nadační příspěvek.
 
Žádost, tzn. formulář, motivační dopis a povinné přílohy, zašlete na adresu Nadačního fondu Českého rozhlasu Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.
 
 
Pro více informací kontaktujte prosím:
 
Dagmar Prajznerová
koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
tel: 221 551 213
Klíčová slova: