Svět kolem nás

Příměstský tábor nejen pro neslyšící děti s úspěchem již sedmým rokem zorganizovala obecně prospěšná společnost Tichý svět v Liberci.

Letošní tábor s názvem „Svět kolem nás“ se již tradičně zaměřil na propojení zdánlivě odlišných světů dětí slyšících a dětí s různým typem sluchového či kombinovaného postižení.

Tábora se zúčastnilo od 7. do 10. července celkem 14 dětí ve věku 5 - 16 let. Během celého tábora bylo pro znakující děti zajištěno tlumočení do znakového jazyka tak, aby i tyto děti mohly prožít týden zábavy a poznání stejným způsobem a ve stejné intenzitě jako jejich slyšící kamarádi.

Kromě výletů, exkurzí a her byl program tohoto tábora obohacen také o výuku znakového jazyka a o seznámení se s kulturou neslyšících. Děti se tak hravou a přirozenou formou seznámily se základy znakového jazyka a odměnou jim byla komunikace se svými novými neslyšícími kamarády, která přinášela radost oběma stranám.

Díky finanční podpoře firmy Hokami CZ jsme mohli dětem se specifickými potřebami dopřát na táboře potřebný individuální přístup a péči.

Jsme rádi, že jsme mohli opět strávit s dětmi zajímavý týden, a alespoň malou měrou přispět k bourání komunikačních bariér, které stojí mezi slyšícími a neslyšícími…

Petra Bobková

Klíčová slova: