Svéprávnost od roku 2014

27.02.2013 11:05

Nový občanský zákoník přinese změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování, a pro lidi, kteří je podporují nebo zastupují, opatrovníky. Popisuje je brožurka, kterou vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.

Brožurka obsahuje užitečný přehled novinek, které přinese nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., od roku 2014. Podrobnější informace může poskytnout Poradenské centrum SPMP ČR.

Publikace je ke stažení na stránkách SPMP ČR.

Klíčová slova: