Svépomocná ženská skupina partnerek vozíčkářů

Vzniká při České asociaci paraplegiků - CZEPA, zájemkyně se mohou přihlásit do 5. května 2021.

Pořadatel

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Co ženy čeká?

Zážitek arteterapie, ochutnávka skupinové terapie a sdílení, pohyb a relax v přírodě.

 

Kdy se setkání uskuteční?

25. - 27.6.2021

20. - 22.8.2021

15. - 17.10.2021

 

Co si ženy můžou odnést?

- mapu svého života

- obrázek svých ženských rolí

- inspiraci pro osobní růst

- objevení vlastních zdrojů

- podporu a zpětnou vazbu

 

A jakým tématům se budeme v rámci setkání věnovat?

- handicap partnera: omezení nebo šance?

- vozík jako příčina našich rozporů?

- moje ženská kapacita versus realita....

- jak vidím svou budoucnost?....

- a říkám si, jaké by to bylo, kdyby ....

 

Pro účast ve skupině není třeba žádné specifické dovednosti, výtvarné potřeby budou zajištěny.

Maximální počet zúčastněných žen ve skupiny bude dvanáct.

A jak se tedy přihlásit?

Přihlášky posílejte do 5. května 2021 na adresu: peer@czepa.cz

K přihlášce je třeba připojit osobní životopis, kde bude popsána motivace pro účast na skupině a bude zde uvedeno očekávání od skupiny. Zaslaný materiál bude podkladem pro výběr do skupiny. Informace o tom, zda byla přihlášená žena do kurzu přijata, obdrží do 15. května 2021.

Cena:

Účastnicím bude plně hrazeno ubytování a terapie.

Každá z účastnic je povinna uhradit zálohu 3.000 Kč. Záloha bude vrácena po ukončení skupiny těm, kteří absolvují všechna skupinová setkání. Záloha účastnic, které se některého setkání nezúčastní, propadá v plné výši a bude použita na úhradu nákladů, které v důsledku jejich nepřítomnosti nebude možné hradit z rozpočtu projektu.

Klíčová slova: