Svátek dárcovství Giving Tuesday: Sbírka Nadace Olgy Havlové pomůže potřebným během epidemie

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) se i letos připojuje k celosvětovému svátku dárcovství Giving Tuesday. V rámci tohoto dne vyzývá veřejnost, aby se zapojila do sbírky VDV pomáhající nejvíce ohroženým epidemií koronaviru. Sbírka je s ohledem na vážnou situaci v sociálních a zdravotních službách kvůli šíření nákazy určena právě na zajištění péče o seniory, nevyléčitelně nemocné, o lidi se zdravotním postižením či ohrožené sociálním vyloučením. Svátek dárcovství letos připadá na 1. prosince – na sbírku lze přispět již nyní zde.

Sociální služby jsou dlouhodobě podfinancované ze strany státu a bohužel prošly krizovým obdobím už na jaře, kdy nečekaně musely investovat i z tak napjatých rozpočtů prostředky na nákup dezinfekčních a ochranných pomůcek, na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem počtu klientů. Proto jsme už v polovině října otevřeli mimořádný program Fond pomoci potřebným během 2. vlny epidemie. Zájem o podporu je ovšem obrovský na to, abychom stačili pokrýt potřeby všech žadatelů. Proto jsme se rozhodli na svátek dárcovství požádat o pomoc veřejnost či firmy,“ říká Monika Granja, ředitelka VDV.

Přispět do sbírky je možné skrze portál Darujme.cz.

Fond pomoci potřebným, na který VDV otevřel veřejnou sbírku, pomáhá nestátním neziskovým organizacím se zajištěním sociálních a zdravotně sociálních služeb, po nichž koronavirová krize výrazně zvýšila poptávku. Žádosti o grant se podávají přes online formulář a projednávají ve zkráceném grantovém řízení, tak aby pomoc mohla rychle plynout tam, kde je to aktuálně nejvíce potřebné. 

Od 19. října, kdy VDV mimořádný program spustil, získalo podporu na zajištění sociální a zdravotní péče již 84 organizací a celková částka dosáhla 3,5 milionu korun. Podrobnosti o Fondu pomoci potřebným najdete zde.

O Giving Tuesday

Nadace Olgy Havlové se do Giving Tuesday zapojuje již od roku 2016, kdy tento svátek přišel do České republiky. Za tu dobu nadace realizovala díky štědrým dárcům velmi úspěšné sbírky – například na projekt na pomoc lidem bez domova Nejdřív střecha nebo na elektrický zvedák pro Liama z Liberce. Tato sbírka přinesla dokonce takovou částku, která umožnila Liamovi i neurorehabilitaci na specializované klinice. 

Svátek dárcovství a dobrých skutků vznikl v roce 2012 jako den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za posledních 9 let se tato iniciativa rozrostla v globální hnutí, které celoročně inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k dárcovství, štědrosti a spolupráci. 

Giving Tuesday klade tento rok důraz na možnosti, jak podpořit naše komunity s ohledem na mimořádnou situaci tak, aby dobré skutky bylo možné konat i při dodržování sociální distance, jako například online dárcovství, online nakupování, či online expertní dobrovolnictví. 

Jana Taušová

Klíčová slova: