Studium pro pohybově postižené

14.01.2014 0:14

Od roku 2003 Metropolitní univerzita Praha realizuje program Škola bez bariér. V rámci programu umožňuje MUP studium uchazečům s pohybovým postižením, kterým poskytuje v bakalářských a magisterských studijních programech stipendium ve formě prominutí školného po celou dobu studia. Program je realizován v Praze i v univerzitních střediscích v Plzni a Hradci Králové. V rámci programu Škola bez bariér bylo zřízeno Denní centrum MUP, které studentům s handicapem poskytuje informačně-poradenské služby a které slouží i jako studovna.