Studium bez bariér

Průvodce shrnující obecné informace o orientaci, přípravě a financování studia, aby budoucím studentům se zdravotním postižením usnadnil zahájení studia.

České univerzity rok od roku vynakládají stále větší úsilí na to, aby zdravotní problémy mladých lidí nepodkopávaly jejich šance na získání vysokoškolského vzdělání. Vysoké školy proto studentům se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nabízejí vhodná opatření, které jim pomohou zvládnout studium bez překážek. Jak z hlediska studijních programů, tak z hlediska přístupnosti univerzitního kampusu existují řešení, která mohou pomoci překážky překonat a umožnit vám prožít běžný den na univerzitě.

V článku na webu společnosti C & A se dozvíte, s jakými typy podpory pro osoby se zdravotním postižením můžete počítat.

Klíčová slova: