Studenti střední školy pro neslyšící se uplatnili v Německu i Anglii

21.12.2013 16:33

O průběhu konference v rámci projektu „Přenosem zkušeností proti diskriminaci osob se zdravotním postižením na trhu práce" referuje Monika Henčlová.

Konference NRZP ČR proběhla v úterý 17.12.2013 v Park Hotelu v Praze. Jako první promluvil předseda NRZP Mgr. Václav Krása. Věnoval se především skutečnosti nedodržování Úmluvy OSN Českou republikou. Na nedodržování jsme upozornili už v roce 2012 tzv. Stínovým vyjádřením k dodržování Úmluvy OSN Českou republikou.

Do budoucna snad pozitivní zprávou je to, že nám MPSV připravila novelu zákona o zaměstnanosti. Můžeme jen doufat, že lidé se zdravotním postižením konečně začnou být považováni za rovnocenné partnery.

V dalším vystoupení byli představeni herci i neherci televizního shotu prezentovaném na TV Prima Family. Všichni jsme se shodli na tom, že takto dobře odvedenou práci je dobré prezentovat častěji a na více programech.

Se svou práci nás seznámil Mgr. Patrik Rücher, koordinátor veřejné zakázky k projektu Pregnet. Pan magistr mluvil především o pracovní rehabilitaci a vytvoření skupiny odborníků (lékařů, psychologů, sociologů a v neposlední řade zaměstnavatelů), která by dokázala cíleně každé OZP vytvořit nové příležitosti kvalitního života.

Na konec promluvila Mgr. Jitka Králová za střední, základní a mateřskou školu pro neslyšící děti a mládež. Byla velice pyšná na výsledky studentů střední školy, kteří i v Německu nebo Anglii dokázali na pozicích kuchaře, pokojské nebo číšníka, že nic není nemožné.“

A to je vlastně cílem celého projektu. Osoby se zdravotním postižením mohou dělat spoustu věcí, spoustě věcem rozumí a ve spoustě věcí jsou jen těžko nahraditelní, jen je potřeba přemýšlet a ve spolupráci každého s každým vytvořit ty správné podmínky.

Monika Henčlová

Klíčová slova: