Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno

18.11.2012 19:51

Na stránkách najdete kompletní informace o střední, základní a mateřské škole, internátu, školní družině a jídelně i o speciálním pedagogickém centru.

Klíčová slova: