Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením

13.01.2007 16:48

Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 2004 č. 605 představuje rozsáhlý dokument obsahující analýzu vývojových tendencí v období let 1990 až 2002 a cíle, úkoly a opatření na léta 2004 až 2009 v jednotlivých oblastech. Usnesení je doplněno třemi přílohami:Příloha č. 1 - Analýza podmínek a východiska opatření v jednotlivých oblastech podpory Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2 - Soubor vybraných statistických dat vážících se k problematice zdravotního postižení, východiskům a úkolům Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 3 - Přehled vybraných norem Evropských společenství a Evropské Unie.  

Klíčová slova: