Století Jedle – dokument k výročí Jedličkova ústavu

25.03.2013 19:37

Další z aktivit v rámci oslav stoletého jubilea je dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta, nesoucí název „Století Jedle“. Premiéra se uskutečnila v Centru současného umění, galerii DOX v pražských Holešovicích.

Dokument přináší osudy a příběhy studentů současných, ale i těch, kterým Jedličkův ústav poskytoval útočiště v blízké i daleké minulosti. Na autentických úryvcích příběhů můžeme shlédnout atmosféru doby, vztahy mezi lidmi, otevřenost či uzavřenost, ostrov soucitu a izolace nebo naopak prostor pro bezpečí a růst. Dokument kombinuje staré fotografie a záběry ze současnosti, dovoluje nahlédnout do prostředí Jedle v podobě záběrů z výuky, dílen nebo terapií a nevynechává ani blízký park, který by sám mohl vyprávět mnoho příběhů - takových, které nebylo možné prožít tam uvnitř.
Dokumentární film nahlíží nejen do dění Jedličkova ústavu, ale také do niter některých jeho studentů. Při „bližším ohledání“ lze vypozorovat, že si pokládají obdobné otázky jako my ostatní – „Vdám se/ ožením se, Co mě v životě dál čeká, Budu mít rodinu, Jak budu bydlet?“. Sledujeme-li pozorně, zjistíme, že se děti a studenti v Jedličkově ústavu cítí relativně svobodně“.
„Jsme rádi, že dokument vznikl, JÚŠ si to jistě zaslouží.  Odpovídá nejen na otázku po  smyslu podobných zařízení, ale současně nám pomáhá předávat naše poselství, které říká, že jsme stabilním a sebevědomým subjektem, který podporuje osobní zodpovědnost našich studentů a posiluje jejich důstojnost“, říká PhDr. Jan Pičman, ředitel Jedličkova ústavu a dodává: „Dokument zřetelně poukazuje na náš  prvotní cíl,  což je úspěšné zapojení našich klientů do běžného života“.
Film Století Jedle vznikl pod taktovkou dokumentaristy Tomáše Škrdlanta, který se současně ujal kamery a střihu svého snímku. Hudbu složil Michal Turek, spolupráci na koncepci si pak připisuje na své konto Erik Čipera, který stál současně za druhou kamerou.
 
 
 
Více o dokumentu naleznete na webových stránkách Století Jedle
 
Klíčová slova: