Stipendium Bariéry

Středoškoláci a vysokoškoláci z řad těžce zdravotně handicapovaných mohou získat měsíční příspěvek až 4000 Kč jako sociální podporu. Žádost je třeba podat do 31. srpna 2021.

Přihlášku ke stipendiu mohou podat studenti, kteří:

  •  k datu podání žádosti nepřesáhli 30 let věku 

  •  žádost podávají na daný stupeň vzdělání (SŠ, Bc., Mgr.) poprvé 

  •  nejsou studenty doktorandského studia 

Stipendistům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Projekt je financován z Aukčních salonů výtvarníků. 
 

Další informace na stránkách Konta Bariéry.

 

Klíčová slova: