Startér - Podpora vzniku nových pracovních míst

Cílem programu Nadačního fondu Veolia je podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Program podporuje tradiční a netradiční řemesla a výroby, infrastrukturní služby, projekty se sociálním zaměřením či projekty zlepšující životní prostředí.

Základní podmínky programu: 

  • Vytvořit alespoň jedno dlouhodobé pracovní místo (i OSVČ) na minimální dobu dvou let, zažádat si o podporu nadačního fondu ještě před vznikem pracovního místa (tzn. před podpisem smlouvy či aktivací živnostenského oprávnění).
  • Vložit do podnikání i vlastní zdroje financování, zpracovat podnikatelský plán v oblasti s veřejně prospěšným zájmem.

Oprávnění žadatelé:

  • fyzické či právnické osoby podnikající v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, ve kterých působí skupina Veolia (dále jen „podporované teritorium“), které poskytují či budou poskytovat služby či produkty občanům žijícím na podporovaném teritoriu a které vytvoří nová dlouhodobá pracovní místa;
  • fyzické či právnické osoby, které organizují veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané na podporovaném teritoriu a které zvýší počet zaměstnaných.

Výše příspěvku: 

  • Na vytvoření jednoho pracovního místa lze získat finanční dar až do výše 60 000 Kč,
    výše poskytnutého příspěvku je podmíněna mimo jiné výší vlastních zdrojů vložených do podnikání.
  • Darované finanční prostředky lze použít na nákup hmotného (případně nehmotného) majetku (např. vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné potřeby k podnikání).
  • Žádost o příspěvek u Nadačního fondu Veolia se nevylučuje s jinými dotacemi (z úřadu práce, z Evropské unie apod.).

Více informací na stránkách NF Veolia.

Klíčová slova: