Stáří spojuje 2024

Mezinárodní konference se uskuteční  3.- 4. června 2024 v Praze.

Hlavními tématy konference, kterou pořádá Gerontologický institut, letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další.

Naše pozvání přijali významní čeští i zahraniční experti, za všechny např. Zdeněk Kalvach, Radkin Honzák, Lucie Vidovićová, Alena Slezáčková, Eva Ferrarová, Lenka Špaková a další. Ze zahraničí přijedou kolegyně z Dánska, Kanady, Izraele. 

Více informací o konferenci naleznete na https://www.giops.cz/, kde se můžete na konferenci také registrovat.

Klíčová slova: