Stanovisko k vyžadování souhlasu obou zákonných zástupců nezletilých dětí k provedení očkování

15.04.2012 16:12

K provedení pravidelného očkování z platné legislativy nevyplývá  požadavek, aby tomuto očkování předcházel písemný souhlas obou rodičů. Uvádí to ve svém stanovisku k vyžadování souhlasu obou zákonných zástupců nezletilých dětí k provedení očkování Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Nesprávným výkladem zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, je v praxi při provádění pravidelných očkování u dětí mladších 15ti let očkujícími lékaři požadován písemný souhlas obou zákonných zástupců, tedy rodičů. Tento výklad opomíjí úpravu obsaženou v zákoně o ochraně veřejného zdraví, který stanoví povinnost osoby podrobit se pravidelnému očkování a pro případ osoby, která nedovršila věk 15ti let odpovědnost jejího zákonného zástupce za to, že pravidelné očkování bude provedeno.

Citovanou zákonnou úpravu pravidelného očkování reflektuje i ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., které stanoví, že bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.
Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví v § 46 odst. 1 povinnost podrobit se pravidelnému očkování, je vyžadování písemného souhlasu obou rodičů před provedením tohoto očkování v ordinacích očkujících lékařů nesprávným postupem. K provedení pravidelného očkování z platné legislativy nevyplývá  požadavek, aby tomuto očkování předcházel písemný souhlas obou rodičů.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Klíčová slova: