Stali jste se vozíčkářem? Přechod na kola usnadňuje služba Peer mentoring

I letos, konkrétně ve dnech od 3. do 10. října, proběhne týden sociálních služeb. Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. chce při této příležitosti blíže informovat o své dynamické a užitečné sociální službě Peer mentoring. Tato služba funguje na principu sdílení specifického know-how a dobré praxe, jakou může dát člověku čerstvě připoutanému na vozík jen a pouze zkušený vozíčkář. 

Peer mentoring je realizovaný metodou peer to peer. Zkušený vozíčkář se stává průvodcem člověka po úraze či v průběhu nemoci. Takového vozíčkáře je schopen provádět ve všech fázích návratu do běžného, společenského a pracovního života, ať k rodině, do školy, ke sportu, případně k dalším zájmům, protože nic z toho už není jako dřív.

Podle slov ředitelky CZEPA Aleny Jančíkové je tato služba poskytována již značnou dobu, byť může být chápána jako de facto nová. 

„Projekt Peer mentoring byl spuštěn již v roce 2018. Po značném úsilí se nám podařilo tento typ mentoringu v říjnu 2021 zaregistrovat jako plnohodnotnou a regulérní sociální službu. Služba je hrazena z EU, konkrétně z operačního fondu Zaměstnanost. V současné době CZEPA usiluje o vstup do finanční sítě sociálních služeb ČR, aby služba mohla být hrazena z veřejných zdrojů.“

Služba pomáhá ale také rodinným příslušníkům a přátelům, kteří se s nenadálým postižením blízkého člověka také potřebují vyrovnat a sžít.

S čím pomůžou peer mentoři?

Naši peer mentoři dokážou pomoci a poradit kromě jiného: 

  • se soběstačností v běžných denních činnostech,
  • s výběrem kompenzačních pomůcek, 
  • s prevencí i řešením zdravotních komplikací, 
  • s tipy na bezbariérové úpravy, 
  • s výběrem zdravotní péče, 
  • s řešením případné osobní asistence,
  • s otázkami týkajícími se sexuality.

Slovy koordinátora Peer mentoringu Marka Jonczyho je peer mentor vozíčkář, který je delší dobu po úraze, se svým handicapem se naučil aktivně žít a může skutečně mentorsky působit.

Ohledně fungování služby dodává: „V současné době je do služby zapojeno celkem 11 peer mentorů v celé České republice, z toho 6 mužů a 5 žen. Služba v průměru poskytne ročně podporu více než stovce klientů. Jelikož je o tuto službu velký zájem, v tuto chvíli probíhá další výběrové řízení na nové peer mentory z řad tetraplegiků. Do konce roku tak dojde k dalšímu rozšíření týmu peer mentorů.“ 

Není divu: projekt Peer mentoring za posledních 12 měsíců podpořil 231 klientů.

Služba je využívána ve spinálním programu, a to jak v rehabilitačních ústavech, tak i na spinálních jednotkách. Odborná veřejnost, zejména lékaři a rehabilitační personál, dnes vnímá tuto službu jako velmi potřebnou a hlavně efektivní. 

Nejvíce ji ale reflektují samotní uživatelé sociální služby peer mentoring, viz třeba Monika Valachová, která se v těhotenství potřebovala cenné rady od mentorky Hany Doležalové: „V těhotenství jsem se obrátila na Hanču Doležalovou ohledně přípravy na mateřství. Hanča přijela k nám domů se spoustou rad, tipů a vychytávek, které bych nikdy jen tak nevygooglila a které mi opravdu moc pomohly! Povzbudil mě ale také Hančin optimismus a nadhled. I teď, kdykoliv se na Hanku obrátím s prosbou o radu, tak nikdy nezklame. Využití služeb peer mentoringu určitě doporučuji.“ 

V současné době se CZEPA snaží nastavit informovanost tak, aby se každý nový spinální pacient o možnosti využití této služby dozvěděl již v průběhu poúrazové léčby. Peer mentoři tak pravidelně dojíždějí do všech rehabilitačních ústavů, kde se s pacienty potkávají a nabízejí jim pomoc v jejich nelehké situaci už v samotném počátku.

Dojde-li v počátku k odmítnutí služby, velmi často při návratu do domácího prostředí její potřeba roste a klient s peer mentorem obnovuje kontakt.

Cílem služby je ale také návrat klientů do aktivního způsobu života včetně pracovního procesu. Peer mentor usiluje o to, aby byl klient motivován k návratu do svého posledního zaměstnání (dovolují-li to bariéry), nebo si našel práci novou. Předává kontakty na pracovní úřady, sociální pracovní odbory na úřadech a motivuje k návratu.

Smysluplný je ale peer mentoring i pro samotné peer mentory. Jednak vidí pozitivní dopady své práce na klienty sociální služby, jednak mohou získat oprávněný pocit, že jejich práce je pro celou společnost více než prospěšná. 

Odkaz na sociální službu Peer mentoring: https://peermentor.cz/

Jan Spěváček

 

 

 

Klíčová slova: