SPOLU Olomouc, z.s.

30.11.2016 16:42

Posláním a cílem spolku je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy občanů se zdravotním, primárně s mentálním postižením a jejich inkluzi ve společnosti. Jednou z hlavních činností spolku je poskytování sociálních služeb Osobní asistence, Aktivizační a rozvojové programy a Sociální rehabilitace (program Podporované zaměstnávání a program Tranzit - pomoc při přechodu ze školy do práce) potřebným lidem z Olomouce a nejbližšího okolí. Pravidelně, vždy v červnu realizujeme v Olomouci pro lidi se zdravotním postižením i bez víkendový festival tvořivosti a fantazie Fimfárum. Každoročně připravujeme též další aktivity pro zlepšení života lidí s mentálním postižením a pečujících osob (zájmové tvořivé programy v rámci spolupráce se studenty olomouckých středních a vysokých škol, cyklus Setkávání, vícedenní ozdravné výjezdy, společenská setkání, poskytujeme praxe studentům speciální pedagogiky, ...).

Klíčová slova: