Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice

25.02.2007 19:07
Společnost nabízí služby pro osoby s mentálním a kombinovaných postižením a pomoc rodině. Celostátní nezisková organizace působí na národní, regionální a lokální úrovni. V současné době má více než 8000 členů. Provozuje v ČR řadu speciálních zařízení, převážně vzdělávacích s denním či týdenním režimem a s ubytováním, dále chráněné bydlení, chráněné dílny, podporované zaměstnání.
Klíčová slova: